โปรแกรมปล่อย wifi , Connectify 3.4.0 + key

โปรแกรมปล่อย wifi , Connectify 3.4.0 + key

(1/1)

downloadna:
ชื่อโปรแกรม : Connectify 3.4.0 + key
ขนาดของไฟล์: 10  MB
ชนิดของไฟล์ : .exe
ความต้องการ: Windows(ทุกเวอร์ชั่น)

Connectify เป็นโปรแกรมที่จะทำให้สามารถแชร์เน็ตให้กับเพื่อนๆ ของเราได้ โปรแกรมจะทำให้เครื่อง
ของเราเป็น WiFi Hotspot ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อใช้งาน
อินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi ได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม นี้

Credit : Downloadna.sai-nam.com


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ